Enamel Bowl

Vintage white enamel bowl with black rim. Measures 12.5” round x 3.25” tall