Stoneware Santa

4.5" wide x 10" tall Stoneware Santa, White