White Cast Iron Bunny

Mini white cast iron bunny. Measures 4” x 4”